House of Thought

Jaren 50. House of Thought is een privé psychiatrische instelling met een lage dunk over cognitieve vrijheid gevuld met filosofisch geopinieerde patiënten. Een van de patienten is onze cerebrale protagonist, William Lockshire die plant te ontsnappen. Op de nacht dat hij dit probeert valt een van de bewakers uit de toren tot zijn dood. Een geheime band groeit tussen William en de neurotische Inspecteur Irene Watson wanneer ze samen proberen het mysterie op te lossen en vrije wil van z'n deterministische boeien te ontketenen. Dit zullen ze moeten doen om niet gevangen te worden door muren of hun eigen perceptie.

House of Thought is een visueel essay over vrije wil dat zich ontplooit via een narratief moord-mysterie. Het is snel, intelligent en grappig. Ik wil mensen tot nadenken zetten over verantwoordelijkheden, de capaciteit van het brein en vrije wil in een deterministisch universum. Ik wil niet dat het filosofisch te pretentieus of te zwaar wordt, maar wel doordacht ge noeg om een laag rationeel entertainment te bevatten. Het meest van al wil ik dat mensen van de ervaring genieten van een bigger than life verhaal met een merkwaardig moord-mysterie.